Bc. Šárka Vašíčková

Master's thesis

Percepce syndromu vyhoření a jeho prevence u sociálních pracovníků Úřadu práce

Perception of burnout syndrome and its prevention among social workers of the labor office
Abstract:
Název práce: Percepce syndromu vyhoření a jeho prevence u sociálních pracovníků Úřadu práce Autor práce: Bc. Šárka Vašíčková Vedoucí práce: PhDr. Monika Punová, PhD. Instituce: Masarykova univerzita Brno, Fakulta sociálních studií Počet slov: 32 732 Cílem diplomové práce je odpovědět na hlavní výzkumnou otázku „Jak vnímají pracovníci oddělení nepojistných sociálních dávek Úřadu práce prevenci ohrožení …more
Abstract:
Thesis title: Perception of burnout syndrome and its prevention among social workers of the labor office Author of thesis: Bc. Šárka Vašíčková Academic supervisor: PhDr. Monika Punová, PhD. Institution: Masaryk University in Brno, Faculty of Social studies Basic words count: 32 732 The aim of this thesis is to find an answer to the main research question „"How do the employees of the Department of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2017
  • Supervisor: PhDr. Monika Punová, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií