Mgr. Jaroslava Trojanová

Bakalářská práce

Lidská práva v české zahraniční politice před a po vstupu České republiky do EU

Human Rights in Czech Foreign Policy before and after accession to the EU
Anotace:
Předkládaná práce „Lidská práva v české zahraniční politice před a po vstupu České republiky do EU“ si klade za cíl srovnat zahraniční politiku České republiky před vstupem a po vstupu do Evropské unie. Je zaměřena na tematické a teritoriální priority v lidskoprávní oblasti v období let 2000 - 2008.
Abstract:
Presented thesis: “Human Rights in Czech Foreign Policy before and after accession to the EU”, aims to describe the Czech Republic Foreign Policy before and after accession to the European Union. It is concentrated on thematic and territorial priorities in the area of human rights during the period 2000 - 2008.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií