Bc. Simon Trnka

Bakalářská práce

Pozornost a spontánní vybavení detailů

Attention and free recall of details
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na oblast dvou kognitivních funkcí, konkrétně se jedná o paměť a pozornost. Přibližuje různé definice a pohledy na tyto kognitivní funkce a také jejich možné dělení a aspekty Konkrétně se práce zabývá spontánním vybavením a pozornostními kvalitami, které se spontánním vybavením souvisí. V rámci výzkumu u této bakalářské práce jsou participanti požádáni o spontánní …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on two cognitive functions, namely memory and attention. The thesis describes various definitions and views of these cognitive functions as well as their possible divisions and aspects. In particular, the work deals with free recall and attentional qualities related to free recall. As part of the research, the participants are asked to free recall the person or persons …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta