Bc. Svatava Bischofová

Diplomová práce

Vybrané rizikové faktory životního stylu ve vztahu k nádorovému onemocnění tlustého střeva a konečníku

Selected risk factors of lifestyle in relation to colorectal cancer
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou nádorového onemocnění střeva se zaměřením na výživu a vybrané faktory životního stylu ve vztahu ke kolorektálnímu karcinomu. Teoretická část je pojata v obecně širší kontextové rovině zahrnující např. epidemiologickou charakteristiku, lékařskou diagnostiku a přehled výsledků vědeckých poznatků k jednotlivým rizikovým/protektivním faktorům. Hlavní komponentou …více
Abstract:
This thesis deals with intestinal cancer with a focus on nutrition and selected factors of lifestyle in relation to colorectal cancer. The theoretical part is designed in a generally broader context including for example: epidemiological characteristics, medical diagnostics and summarizes the results of scientific knowledge to the individual risk/protective factors. The main component is the practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: MUDr. Milana Šachlová, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Nutriční specialista

Práce na příbuzné téma