Bc. Hana Šuckrdlová

Bakalářská práce

Osoby se zdravotním postižením a jejich cesta na otevřený trh práce za pomoci sociálně-rehabilitačních center

Persons with disabilities and their way to the open labor market with the help of socially rehabilitation centres
Anotace:
Bakalářská práce vymezuje základní pojmy v oblasti osob se zdravotním postižením. Charakterizuje vybrané druhy postižení a dále uvádí pojem a rozdělení ucelené rehabilitace. Hovoří o problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením a o významu pracovního uplatnění pro člověka. Dále je zde přiblížen pojem trh práce, nezaměstnanost a s ní související podpora ze strany státních institucí nebo neziskových …více
Abstract:
The bachelor thesis is divided in 3 chapters Two chapters are theoretical and the remaining one is practical. The theoretical part defines the basic concepts of the field of persons with disabilities. Characterizes the selected types of disability and also states the concept and dividing of comprehensive rehabilitation. Talking about the issue of employing people with disabilities and about the aim …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy