Bc. Petra Sosnarová

Bakalářská práce

Architektura brněnských vysokých škol po roce 1989 - vybrané rekonstrukce a dostavby

The Architecture of Brno Universities after 1989 - Selected Reconstructions and Completions of Buildings
Anotace:
Bakalářská diplomová práce si klade za cíl analyzovat jakým způsobem se současné stavby, jež vznikly na brněnské vysokoškolské půdě po roce 1989, začlenily do původní zástavby, či do kulturně historického kontextu místa. První kapitola je věnována určujícím prvkům architektury a typologicky definované skupině školních staveb. Ostatní kapitoly jsou věnovány vybraným realizacím. Členění kapitol je podle …více
Abstract:
The aim of the bachelor’s thesis is to analyse how were the buildings, realised at the university premises after 1989, integrated into the original housing development regarding the cultural and historical context of the place. The first chapter is devoted to the defining elements of the architecture and to the group of school buildings defined by typology. The other chapters deal with the selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia