Bc. Michal GOLAS

Diplomová práce

Adsorpce v každodenním životě

Adsorption in everyday life
Anotace:
Práce je zaměřena na přípravu demonstračních experimentů, které by přiblížily problematiku adsorpce a jejího využití žákům na základních a středních školách. Byla připravena sada experimentů demonstrujících jak adsorpci z kapalné tak i z plynné fáze. Jako adsorbent pro všechny demonstrace bylo použito aktivní uhlí - práškové, granulované a medicinální. Pro demonstraci adsorpce z kapalné fáze byly jako …více
Abstract:
The work is focused on the preparation of demonstrations which would explain use of the adsorption to students at primary and secondary schools. A set of experiments demonstrating both liquid and gas phase adsorption was prepared. As the adsorbent for all demonstrations activated carbon - powder, granular and medicinal was used. For liquid phase adsorption demonstration beverages and food dyes were …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GOLAS, Michal. Adsorpce v každodenním životě. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Chemie / Učitelství chemie pro 2. stupeň základních škol a střední školy (jednooborové)