Bc. Jan Veverka

Diplomová práce

Význam marketingu pro developerské odvětví

The importance of marketing for the developer
Anotace:
V teoretické části mé diplomové práce bude uveden souhrn poznatků z prostudované literatury a vyvození závěrů pro aplikační část práce. Budu se věnovat zejména charakteristice developerského odvětví a jeho vývoji. Dále se budu zabývat marketingem jako takovým a marketingovými nástroji. V aplikační části mé diplomové práce se budu věnovat porovnání dvou developerských společností, které působí na pražském …více
Abstract:
In the theoretical part of my thesis will be given a summary of findings from the literature and drawn conclusions for the practical part of my diploma thesis. I will focus mainly on the characteristics of the real estate development as an industry and its progress. In the first part of my work, I will also focus on marketing tools and on the field of marketing itself. In the second, practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Miloslav Šašek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní