Bc. Kateřina Kašpárková

Master's thesis

Teaching English as a foreign language to children with special learning needs at primary school

Teaching English as a foreign language to children with special learning needs at primary school
Abstract:
Diplomová práce se zabývá výukou cizího jazyka (angličtiny) u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je založena na odborné literatuře a popisuje poruchy učení, jakými jsou dyslexie, dyspraxie, dysgrafie, dysortografie a ADHD. Dále v teoretické části můžeme číst o metodách a strategiích, které pomáhají žákům …more
Abstract:
This diploma thesis deals with teaching English as a foreign language to children with special learning needs at primary school. The work is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part of the thesis is based on professional literature and describes learning differences, such as dyslexia, dyspraxia, dysgraphia, dysorthographia and ADHD. Moreover, we can read there about methods …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Naděžda Vojtková
  • Reader: Mgr. Jana Chocholatá, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta