Bc. Kateřina Kašpárková

Master's thesis

Teaching English as a foreign language to children with special learning needs at primary school

Teaching English as a foreign language to children with special learning needs at primary school
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá výukou cizího jazyka (angličtiny) u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je založena na odborné literatuře a popisuje poruchy učení, jakými jsou dyslexie, dyspraxie, dysgrafie, dysortografie a ADHD. Dále v teoretické části můžeme číst o metodách a strategiích, které pomáhají žákům …viac
Abstract:
This diploma thesis deals with teaching English as a foreign language to children with special learning needs at primary school. The work is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part of the thesis is based on professional literature and describes learning differences, such as dyslexia, dyspraxia, dysgraphia, dysorthographia and ADHD. Moreover, we can read there about methods …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedúci: Mgr. Naděžda Vojtková
  • Oponent: Mgr. Jana Chocholatá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta