Bc. Kateřina Maršálová

Bakalářská práce

Vlnková transformace jako nástroj pro výběr příznaků k rozpoznávání obrazů

Wavelet transform as a way to extract features in image recognition
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na využití metody strojového učení pro automatické rozpoznávání a počítačovou podporu diagnostiky neuropsychiatrických poruch z dat získaných při zobrazování mozku. Součástí práce je kromě rešerše teoretického kontextu i návrh klasifikačního algoritmu využívající reprezentaci obrazu ve vlnkové doméně, jehož implementace byla zrealizována v prostředí MATLAB. Navržený …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on machine learning methods for automatic recognition and computer-aided diagnostics of neuropsychiatric disorders from brain imaging data. The creative part of this thesis illustrates a design of a classification algorithm, which uses image representation in the wavelet domain. The proposed algorithm was implemented in the MATLAB environment and tested on magnetic resonance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta