Bc. Zora Mazálková

Diplomová práce

Hodnotová orientace a životní styl single žen v období mladší dospělosti

Value orientation and life style of single women in the period of early adulthood
Anotace:
Ve své diplomové práci „Hodnotová orientace a životní styl single žen v období mladší dospělosti“ jsem se zabývala svobodnými ženami bez partnera, jejich hodnotovým systémem a životním stylem. Snažila jsem se zjistit, jak hodnoty single žen ovlivňují jejich životní styl a naopak. V teoretické části jsem popsala témata, jež jsou rozebírána v části praktické. Tedy single ženy, jejich hodnoty, životní …více
Abstract:
In my diploma thesis „Value orientation and life style of single women in the period of early adulthood“, I describe single women without boyfriend, their values and life style. I was trying to detect, how influence single women´s values and their lifestyle respectively. In theoretical part I describe topics, which I describe to a nicety in pratical part. Single women, their values and their life style …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta