Bc. Veronika Doležalová

Bakalářská práce

Návrh metadatového standardu pro digitalizaci zvukových CD disků

Proposal of a metadata standard for digitization of audio CDs
Anotace:
Teoretická část bakalářské práce seznamuje s digitalizací všeobecně – zmiňuje hlavní důvody, proč digitalizovat a představuje základní pojmy. Jedna část vymezuje metadata, bez kterých by digitální knihovny nemohly fungovat. Práce se zaobírá jejich důležitostí a účelností. Vysvětluje, jak a kde mohou být zapsaná. Dále jsou rozebrány jejich typy a jednotlivá schémata. A jsou popsány nejdůležitější identifikátory …více
Abstract:
The theoretical part of this bachelor's thesis presents the digitization in general, the main reasons why to do digitization and sets the basic concepts. The first part introduces metadata. Without them, the digital libraries wouldn’t be able to work. This thesis shows their importance and usefulness. The types and schemas of metadata are shown together with the most important markers for usage in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 7. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Hruška
  • Oponent: PhDr. Martin Krčál, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta