Mgr. David Šmerda

Bakalářská práce

GPS jako nová technologie ve výuce zeměpisu

GPS as a New Technology for Geography Teaching
Anotace:
Bakalářská práce bude pojednávat o polohovém družicovém systému Global Positioning System (GPS). Práce bude zaměřena teoreticky i prakticky. Teoretická část bakalářské práce se bude zabývat tím, co GPS je, jak funguje, jakou má historii, tedy kde a kdy vzniknul a k jakým účelům. Část teoreticky zaměřeného oddílu práce bude věnována také hře Geocaching. Hlavní náplní bakalářské práce bude její praktická …více
Abstract:
The bachelor thesis will deal with The Global Positioning System (GPS). It will have two parts: theoretical and practical. The theoretical part will be about what exactly GPS is, how does it work and what is its history – where was GPS developed and why. In the theoretical part, there will be also chapter about a game called Geocaching. The main section of this bachelor thesis will be the practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Gorčíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta