Pavlína Divišová

Bakalářská práce

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Machov a ochrana obyvatelstva

Unit of Volunteer Firefighters for Village Machov and Protection of Population
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje problematice požární ochrany v obci a jednotce sboru dobrovolných hasičů obce. Teoretická část je zaměřena v úvodu na problematiku právního ukotvení požární ochrany a historii požární ochrany v České republice. Dále se věnuje organizaci jednotek požární ochrany se zaměřením na jednotky sboru dobrovolných hasičů. Praktická část je věnována obci Machov, analýze rizik v obci …více
Abstract:
Bachelor thesis focouses on issue of fire protectinon in village and unit of volunteer firefighters of village. The theorettical part is focused on the introduction of the legal anchoring of fire protection and the history of fire protection in the Czech Republic. It also focus-es on the organization of fire protection units focusing on units of volunteer firefighters. The practical part is devoted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RSDr. Václav Lošek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Divišová, Pavlína. Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Machov a ochrana obyvatelstva. Uherské Hradiště, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe