Pavlína Divišová

Bachelor's thesis

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Machov a ochrana obyvatelstva

Unit of Volunteer Firefighters for Village Machov and Protection of Population
Abstract:
Bakalářská práce se věnuje problematice požární ochrany v obci a jednotce sboru dobrovolných hasičů obce. Teoretická část je zaměřena v úvodu na problematiku právního ukotvení požární ochrany a historii požární ochrany v České republice. Dále se věnuje organizaci jednotek požární ochrany se zaměřením na jednotky sboru dobrovolných hasičů. Praktická část je věnována obci Machov, analýze rizik v obci …more
Abstract:
Bachelor thesis focouses on issue of fire protectinon in village and unit of volunteer firefighters of village. The theorettical part is focused on the introduction of the legal anchoring of fire protection and the history of fire protection in the Czech Republic. It also focus-es on the organization of fire protection units focusing on units of volunteer firefighters. The practical part is devoted …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: doc. RSDr. Václav Lošek, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Divišová, Pavlína. Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Machov a ochrana obyvatelstva. Uherské Hradiště, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe