Bc. Klára Přibylová

Bachelor's thesis

Demagogické prvky v marketingové komunikaci politických stran

Demagogic elements in marketing communication of political parties
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou demagogie a skupinové iracionality na poli politickém. Je to téma, které se v dnešní době hodně skloňuje ve všech strukturách naší společnosti a zasahuje do většiny oblastí našeho života. Obecně se dnes k „demagogii“ vyjadřuje mnoho lidí a médií. Vyjadřují se ovšem k tomuto tématu většinou bez hlubšího zkoumání, srovnání a analyzování. Autorka bakalářské práce …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with demagogy and irrational group behaviour in politics. This has been a highly debated topic in all structures of our society these days, and it affects most areas of our lives. Generally, many people and the media comment on demagogy nowadays. But they comment mostly without deep research, comparison and analysis. The theoretical part defines basic concepts and historical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Milan Petrák
  • Reader: PhDr. Marek Matějka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní