Theses 

Analýza systému hodnocení a odměňování zaměstnanců u vybrané organizace – Ing. Žaneta Krišpínová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Žaneta Krišpínová

Bakalářská práce

Analýza systému hodnocení a odměňování zaměstnanců u vybrané organizace

Analysis of the evaluation and reward system in a selected company

Anotace: Předmětem bakalářské práce „Analýza systému hodnocení a odměňování zaměstnanců u vybrané organizace“ je problematika systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců. Cílem práce je zhodnocení silných a slabých stránek na základě výzkumu a navržení kroků k optimalizaci systémů. První část shrnuje teoretické poznatky týkající se systémů hodnocení a odměňování. Druhá, praktická část práce se věnuje analýze konkrétního systému hodnocení a odměňování ve společnosti FURCH GUITARS, s.r.o. a návrhu zlepšení na základě provedeného výzkumu.

Abstract: The subject of this bachelor´s thesis “Analysis of the evaluation and reward system in a selected company” are the problems of the evaluation and reward systems. The goal of the thesis is the assessment of the strengths and weaknesses based on the research and proposing steps to optimize systems. The first part summarizes theoretical knowledge in evaluation and reward systems. The second part is concentrated on analysis specific evaluation and reward system in the company FURCH GUITARS and proposal for improvements based on the research.

Klíčová slova: Řízení lidských zdrojů, hodnocení zaměstnanců, odměňování zaměstnanců, metody hodnocení, mzdové formy, human resources management, employee evaluation, remuneration, evaluation methods, payroll forms.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Mag. Dr. Eva Gatarik
  • Oponent: Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 06:51, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz