Bc. Stanislav Havier

Diplomová práce

Stanovení odlišností zátěže a průběhu přesunu vojenské bojové jednotky pomocí skialpinistických lyží v komparaci přesunu se sněžnicemi v zimním horském terénu

Determining the differences between the load and the course of movement of a military combat unit in winter mountainous terrain on touring skis in comparison with movement on snowshoes
Anotace:
Zmapovat základní informace o skitouringu a skialpinismu, praktické využití lyží pro pohyb v zimním horském terénu s důrazem na potřeby armády. Popsat historii využití lyží v armádních jednotkách. Porovnat v parametru fyziologické zátěže organismu - max. hodnoty srdeční frekvence a průměrné hodnoty srdeční frekvence v průběhu túry.
Abstract:
To map out basic information on skitouring and ski alpinism, praktical utilization of skis in winter mountainous terrain with regards to the needs of army. To describe the history of utilization of skis in the army. Within the parametre of physiological strain to measure maximum and average pulse rate in the course of movement.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Radek Lienerth
  • Oponent: doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek