Bc. Martin Mohana

Bakalářská práce

Posouzení vlivu kapalného filmu na přechodovou charakteristiku optické kyslíkové sondy.

Posouzení vlivu kapalného filmu na přechodovou charakteristiku optické kyslíkové sondy.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2015

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu

Vysoká škola chemicko-technologická

Fakulta chemicko-inženýrská

Bakalářský studijní program:
Inženýrství a management

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.