Bc. Tomáš Ustohal

Diplomová práce

Strategický management fotbalového klubu FC Zbrojovka Brno

Strategic management of football club FC Zbrojovka Brno
Anotace:
V této diplomové práci jsme se zabývali strategickým managementem klubu FC Zbrojovka Brno. V úvodní teoretické části jsme objasnili na základě odborné literatury fungování profesionálního sportovního klubu, sportovní management a marketing, strategický management a jednotlivé metody vnější a vnitřní analýzy, finanční a SWOT analýzy. V praktické části jsme se věnovali klubu FC Zbrojovka Brno. Nejdříve …více
Abstract:
In this diploma thesis, we examined the strategic management of FC Zbrojovka Brno. In the theoretical part we explained functions of professional sports club, sports management and marketing, strategic management and various methods of external and internal analyzes, financial and SWOT analysis. In practical part, we focused on FC Zbrojovka Brno. First, we characterized the club including its ownership …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ladislav Bedřich, CSc.
  • Oponent: Mgr. Oldřich Racek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií