Bc. Vojtěch Ettler

Diplomová práce

A Foreignizing Project Inspired by L. Venuti and a Comparative Study Based on a Translation Experiment

A Foreignizing Project Inspired by L. Venuti and a Comparative Study Based on a Translation Experiment
Anotace:
Diplomová práce shrnuje teorii překladové foreignizace Lawrence Venutiho se zvláštním zaměřením na vývin jeho myšlenek, kritiku a podobnosti s názory Jiřího Levého. Na tomto teoretickém základě dále práce pokládá otázku, zdali je Venutiho koncept relevantní i v českém literárním kontextu, a odpověď se snaží nalézt pomocí analýzy čtenářských zpětných vazeb na foreignizovanou a domestikovanou verzi překladu …více
Abstract:
This Thesis summarizes Lawrence Venuti's theory of foreignizing translation strategy, taking into special account development of his thoughts over time, criticism of his work and analogies with Jiří Levý's theory. On the basis of this theoretical background, the Thesis furthermore poses a question whether Venuti’s propositions are relevant to the Czech literary context and seeks to answer this question …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Renata Kamenická, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lucie Seibertová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Překladatelství a tlumočnictví / Překladatelství anglického jazyka

Práce na příbuzné téma