Mgr. Ema Juranová

Diplomová práce

Dospívající a online čtenářské komunity

Adolescents and online reading communities
Anotace:
Cílem diplomové práce je zmapovat povědomí dospívajících o online čtenářských komunitách, jejich zapojení do těchto komunit a to, jaký vliv tyto komunity na dospívající mají. Teoretická část zkoumá tři hlavní elementy, jež tato problematika spojuje, a to čtenářství u dětí a dospívajících, komunity a online prostředí sociálních sítí. Praktická část popisuje sběr dat, jenž byl proveden u dvou skupin …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to map out the awareness of adolescents about online reading communities, their involvement in these communities and what impact these communities have on adolescents. The theoretical part examines the three main elements that connect this issue, namely readership in connection to children and adolescents, communities and the online environment of social media. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta