Mgr. Ema Juranová

Master's thesis

Dospívající a online čtenářské komunity

Adolescents and online reading communities
Abstract:
Cílem diplomové práce je zmapovat povědomí dospívajících o online čtenářských komunitách, jejich zapojení do těchto komunit a to, jaký vliv tyto komunity na dospívající mají. Teoretická část zkoumá tři hlavní elementy, jež tato problematika spojuje, a to čtenářství u dětí a dospívajících, komunity a online prostředí sociálních sítí. Praktická část popisuje sběr dat, jenž byl proveden u dvou skupin …more
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to map out the awareness of adolescents about online reading communities, their involvement in these communities and what impact these communities have on adolescents. The theoretical part examines the three main elements that connect this issue, namely readership in connection to children and adolescents, communities and the online environment of social media. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 8. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 9. 2020
  • Supervisor: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta