Bc. Petr Kopic

Diplomová práce

Hluboké genetické programování

Deep Genetic Programming
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na hledání nových možností při řešení úloh pomocí hlubokého genetického programování. Práce popisuje stručný vývoj umělé inteligence a hlavní metody, které se využívají - neuronové sítě, evoluční algoritmy a genetické programování. Dále se práce zabývá tématem hlubokého genetického programování, které se snaží kombinovat principy již zmíněných metod. Jsou popsány dosavadní …více
Abstract:
The Diploma Thesis is focused on the search on new possibilities in solving problems using deep genetic programming. The work describes a brief development of artificial intelligence and the main used methods like neural networks, evolutionary algorithms and genetic programming. Furthermore, the work describe the topic of deep genetic programming, which tries to merge the principles of the methods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 8. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Merta

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kopic, Petr. Hluboké genetické programování. Pardubice, 2020. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky