Bc. Vlastimil Ducký

Bachelor's thesis

Kvašená a sterilovaná zelenina - srovnání kvality domácí a průmyslově zpracované zeleniny

Fermented and pickled vegetables, comparison of quality between home made and industrial production
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou výroby kvašené a sterilované zeleniny a zaměřuje se především na zpracování okurek setých a hlávkového zelí, které jsou nejpoužívanější plodiny pro konzervaci. Cílem práce je zodpovězení otázky, zda domácky zpracovaná zelenina je skutečně chutnější a kvalitnější, než zelenina průmyslově zpracovaná. Vedlejším cílem práce je zmapování segmentu nakládaných okurek …more
Abstract:
The bachelor thesis concerns with the production of fermented and sterilized vegetables and mainly focuses on the processing of cucumbers and head cabbage, which are the most used crops for preservation. The aim of the thesis is to answer the question whether domestic processed vegetables are really better quality compared to industrially processed vegetables or not. The secondary aim of the thesis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 11. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2020
  • Supervisor: Ing. Zbyněk Vinš
  • Reader: Ing. Jiří Zelený

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Bachelor programme / field:
Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hospitality Management (Study in Czech)

Theses on a related topic