Bc. Jan STOUPENEC

Diplomová práce

Racionalizace výroby nádoby zhášecí tlumivky

Rationalization of production of Petersen coils container
Anotace:
Cílem práce je racionalizace výroby nádoby zhášecí tlumivky. Součástí práce je odůvodnění výběru racionalizace nádoby zhášecí tlumivky, analýza technologického postupu výroby nádoby a analýza výrobního procesu. Na základě analýzy byla navržena racionalizační opatření. Ta byla posléze rovněž technicko-ekonomicky vyhodnocena. Závěrem je vyhodnocení celkové úspory racionalizace výroby nádoby.
Abstract:
The aim of the thesis is to rationalize the production of the welding container of the quench reactor. The thesis includes the rationale behind the choice of this rationalization, the analysis of the technological process of the container production and the analysis of the production process. Based on the analysis, rationalization measures have been developed and evaluated technically and economically …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Vyšata, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STOUPENEC, Jan. Racionalizace výroby nádoby zhášecí tlumivky. Plzeň, 2017. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Strojírenská technologie - technologie obrábění