Monika Pazderová

Bakalářská práce

Vliv diskontní sazby na úrokové sazby komerčních bank

The Influence of Discount Rate on the Interest Rates of Commercial Banks
Anotace:
Bakalářská práce analyzuje vliv diskontní sazby na úrokové sazby komerčních bank. Teoretická část bakalářské práce vychází z poznatků získaných z odborné literatury týkající se dané problematiky. Praktická část práce je zaměřena na analýzu vlivu diskontní sazby na úrokové sazby termínovaných vkladů České spořitelny a.s., Československé obchodní banky a.s. a Raiffeisenbank a.s.
Abstract:
The Bachelor thesis analyses the influence of the discount rate on interest rates of commercial banks. The theoretical part of the bachelor thesis is based on information obtained from specialized literature concerning this topic. The practical part is focused on an analysis of the influence of the discount rate on interest rates of term deposits of following banks: Česká spořitelna a.s., Československá …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Pavla Jindrová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pazderová, Monika. Vliv diskontní sazby na úrokové sazby komerčních bank. Pardubice, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika