Bc. Karolína Zemánková

Diplomová práce

Rodina a rodičovství očima dnešních matek

Family and Parenthood from the Point of View of Todays Mothers
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na postoje současných matek k tématu rodiny a rodičovství a přístupy k výchově a vzdělávání jejich dětí. Cílem výzkumného projektu je zjistit, jak nahlíží současná generace matek na rodinu a rodičovství. Dalším cílem výzkumu je zjistit současné výchovné tendence, jejich inklinace k dílčím výchovným koncepcím a jejich pohled na vzdělání a vzdělávání dětí. Diplomová práce …více
Abstract:
The disertation focuses on views of present-day mothers towards a topic of family and parenthood and approaches to upbringing and education of their children. The goal of this research project was to find out how present generation of mothers views family and parenthood. The next goal was to identify current tendencies in upbringing, their inclination towards sectional educational conceptions and their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
  • Oponent: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele