Bc. Igor Dostál

Bakalářská práce

Vytváření stereotypů při zobrazování hmyzu a pavoukovců v české dětské literatuře dvacátého století

Creation of Stereotypes by Imaging of Insect and Spiders in Czech Children's Literature of Twentieth Century
Anotace:
Práce zkoumá jakým způsobem a s jakými konotacemi jsou zobrazováni zástupci hmyzu a pavoukovců v české dětské literatuře dvacátého století. Upozorňuje na místa v textu a ilustrace, kde je možnost výrazného vlivu (negativního i pozitivního) na dětskou psychiku a na vytváření preferencí, sympatií, antipatií a hodnotových žebříčků ve vztahu k přírodě. Označuje zoologická pochybení, místa ovlivněná náboženstvím …více
Abstract:
The Bachelor thesis explores how and with what kind of connotations are insects and spiders displayed in Czech childern’s literature of twentieth century. It draw attention to parts of text and to illustrations, where exist the possibility of influence (negative or positive) influence on psyche of childern and formation of preferences, sympathy, antipathy and scale of values in relation to nature. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Environmentální studia

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.