Yulu Han

Master's thesis

Estimation of the Market Value Probability Distribution of a Company in the Apparel Industry

Estimation of the Market Value Probability Distribution of a Company in the Apparel Industry
Abstract:
Nike is an American famous sports brand in the world, the company provides many types of sports products including clothes, shoes, sports equipments and so on. Because there are much competition in the apparel industry market in the recent years, the company of Nike wants to get higher profitability which becomes harder. Therefore it shows the importance of estimating the market value probability distribution …more
Abstract:
Nike is an American famous sports brand in the world, the company provides many types of sports products including clothes, shoes, sports equipments and so on. Because there are much competition in the apparel industry market in the recent years, the company of Nike wants to get higher profitability which becomes harder. Therefore it shows the importance of estimating the market value probability distribution …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2021
  • Supervisor: Petr Gurný
  • Reader: Miroslav Čulík

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava