Yulu Han

Diplomová práce

Estimation of the Market Value Probability Distribution of a Company in the Apparel Industry

Estimation of the Market Value Probability Distribution of a Company in the Apparel Industry
Anotace:
Nike is an American famous sports brand in the world, the company provides many types of sports products including clothes, shoes, sports equipments and so on. Because there are much competition in the apparel industry market in the recent years, the company of Nike wants to get higher profitability which becomes harder. Therefore it shows the importance of estimating the market value probability distribution …více
Abstract:
Nike is an American famous sports brand in the world, the company provides many types of sports products including clothes, shoes, sports equipments and so on. Because there are much competition in the apparel industry market in the recent years, the company of Nike wants to get higher profitability which becomes harder. Therefore it shows the importance of estimating the market value probability distribution …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2021
  • Vedoucí: Petr Gurný
  • Oponent: Miroslav Čulík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava