Renata Šohajová

Master's thesis

Vliv hluku na cenu bytů v Praze: NSDI automobilového versus NSDI tramvajového hluku

The noise impact on Prague market of dwelling: NSDI of road noise versus NSDI of tram noise
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problémem vlivu hluku na ceny bytů v Praze, konkrétně rozdílem mezi vlivy automobilové a tramvajové dopravy. Tento vliv zjišťuji prostřednictvím modelu hédonické ceny při uplatnění sekundárních dat o cenách bytů a existujícím hluku na území Prahy. V teoretické části vysvětluji koncept hluku, jeho dopad na lidskou psychiku a zdraví, protože to podmiňuje ekonomické chování člověka …more
Abstract:
This paper is studying an impact of price of noise on a market price of dwelling. I focus on a difference of impacts of road and tram traffic especially. I use a hedonic price model for Prague data. I illustrate a noise concept and its impact on people and society in theory because it encourages economics. I describe the hedonic price model and Noise Sensitivity Depreciation Index. I describe a descriptive …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 6. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 2. 2010
  • Supervisor: Jan Melichar
  • Reader: Vojtěch Máca

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/19813