Rudolf Zezula

Bakalářská práce

Závislost výše spropitného na jeho příjemci

Relation between among of gratuity and its reciever
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Závislost výše spropitného na jeho příjemci“ je zjistit, jak očekávání jednotlivých zákazníků, komu připadne jejich spropitné, ovlivní výši spropitného po zjištění, jak se v dané restauraci spropitné skutečně přerozděluje. První část práce obsahuje rešerši literatury problematiky. Druhá kapitola představuje datový vzorek a jeho charakteristiky. Ve třetí části je provedena …více
Abstract:
The aim of thesis „Relation between amog of gratuity and its receiver“ is to find how the expectation of each customer, where will their gratuity ends, influence their decision of how much will they tip. First part oh thesis contains a literature review. Second part represents the data simple and their charakteristice. The third part describe econometrics analysis based on OLS models and Logit model …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: Ing. Michal Kvasnička, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Bára Karlínová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomické teorie / Ekonomie