Mgr. Iva Korábová

Bakalářská práce

Posttraumatická stresová porucha po porodu

Posttraumatic Stress Disorder after Childbirth
Anotace:
Bakalářská práce si klade za cíl představit problematiku posttraumatické stresové poruchy po porodu a posttraumatického stresu v poporodním období odborníkům z řad zdravotnických profesionálů. Tomuto tématu doposud nebyla v České republice věnována větší pozornost. Text se zaměřuje na diagnostické vymezení posttraumatické stresové poruchy po porodu, její symptomy, fyziologické pozadí poruchy, prevalenci …více
Abstract:
Bachelor thesis aims to introduce the issue of post-traumatic stress disorder after childbirth and post-traumatic stress during postpartum period to health care professionals. So far, this topic has received little attention in the Czech Republic. The text focuses on the diagnostic definition of post-traumatic stress disorder after childbirth, symptoms, physiological background, prevalence, course …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Radka Neužilová Michalčáková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ivana Stehlíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta