Theses 

Faktory ovlivňující členství v odborových organizacích – Bc. Jana Táslerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika

Bc. Jana Táslerová

Bakalářská práce

Faktory ovlivňující členství v odborových organizacích

Trade Union Membership and its Determinants

Anotace: Cílem bakalářské práce je odhalit, jakými faktory jsou způsobeny změny v počtu členů odborových organizací ve vybraných zemích Evropské unie od roku 1990 do roku 2013. První, teoretická část práce se zaměřuje na shrnutí dosavadních studií a teoretických konceptů, které se týkají členství v odborech a vlivů s tím souvisejících. V druhé, praktické části se věnuji analýze použitých dat a odhadu ekonometrického modelu. Na základě závěrů vyplývajících z odhadnutého modelu rozhodnu o pravdivosti hypotéz stanovených v teoretické části práce.

Abstract: The goal of the submitted thesis: “Trade Union Membership and its Determinants” is to analyze changes that happened in the particular European countries during the period between 1990 till 2013. The first theoretical part is concentrated on describing union membership studies and theoretical concepts. In the second empirical part I analyze data and characterize econometric model. On these results, I verify or reject hypothesis describing in empirical part.

Klíčová slova: Odborová organizace, ekonomicky aktivní jedinec, pracovní participace, míra nezaměstnanosti, částečný pracovní úvazek, ekonometrický model, labour union, person inside the active labour force, labour participation rate, unemployment rate, part time job, econometric model

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2017
  • Vedoucí: Ing. Jitka Doležalová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Slanicay, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2019 10:43, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz