Theses 

Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná zvláště chráněná území okresu Žďár nad Sázavou – Klára Klimešová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Klára Klimešová

Bakalářská práce

Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná zvláště chráněná území okresu Žďár nad Sázavou

Evaluation of present state and management of selected specially protected areas in the district Žďár nad Sázavou

Anotace: V této bakalářské práci bylo zhodnoceno 6 maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ) dle Metodiky hodnocení stavu a péče v maloplošných zvláště chráněných územích (Svátek a Buček 2005). Jejich celková rozloha dosahuje 31,61 ha. Vybraná MZCHÚ se nachází v okrese Žďár nad Sázavou. Hodnoceny byly 2 přírodní rezervace (PR) a 4 přírodní památky (PP). Z výsledků vyplývá, že současný stav je dobrý u 1 PR a u 3 PP, průměrný u zbylých MZCHÚ, což je 1 PR a 1 PP. Péče je vyhodnocena u 5 MZCHÚ jako dobrá, u 1 PR jako průměrná. V diskuzi byly výsledky porovnány s dalšími hodnocenými MZCHÚ v České republice, které souhrnně vyhodnotil Svátek (2012).

Abstract: In this bachelor thesis has been evaluated 6 small-scale specially protected areas according to Methodology evalution of present state and management in small-scale specially protected areas (Svátek a Buček 2005). The total areas is 31,61 ha. Selected small-scale specially protected areas are located in district Žďár nad Sázavou. There are evaluated 2 nature reserves and 4 nature monuments. From results is implicit that present state is good in 1 nature reserve and in 3 nature monuments, and average for the remaining selected small-scale specially protected areas, which is 1 nature reserve and 1 nature monuments. Management is assessed at 5 small-scale specially protected areas as good and at 1 nature reserve as average. In the discussion has been compared with other results of evaluation small-scale specially protected areas in Czech Republic, which summarized Svátek (2012).

Klíčová slova: maloplošná zvláště chráněná území, okres Žďár nad Sázavou, současný stav, péče

Keywords: small-scale specially protected areas, Žďár nad Sázavou district, present state, management

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Svátek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://is.mendelu.cz/zp/55843 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 1. 2019 22:28, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz