Tomáš KORBAČKA

Diplomová práce

Únava a rizikové faktory ACL zranění během doskoku

Fatigue and risk factors of ACL injury during the landing
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo zjistit vliv únavy na rizikové faktory zranění ACL během doskoku. Teoretická část popisuje problematiku zranění předního zkříženého vazu společně s faktory, které toto zranění způsobují. Výzkum se skládal z pěti platných pokusů doskoku na pravou dolní končetinu před zátěží a pěti platných pokusů doskoku po aplikaci zátěžového protokolu FAST-FP. Našeho výzkumu se zúčastnily …více
Abstract:
The aim of this thesis was to determine the effect of fatigue on risk factors of ACL injury during the landing. The theoretical part describes the issue of anterior cruciate ligament injury together with the factors that cause this injury. The research consisted of five valid landing attempts on the right leg before exercise and five valid landing attemps after applying the load protocol FAST-FP. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. David Zahradník, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KORBAČKA, Tomáš. Únava a rizikové faktory ACL zranění během doskoku. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta