Mgr. Tereza Hrušková

Diplomová práce

Hudba a paměť: Vliv poslechu hudby na množství zapamatovaných a následně vybavených slov

Music and memory: Influence of background music on encoding and recall of words
Anotace:
Prvotní studií zkoumající vliv hudby na paměťové procesy byl experimentální výzkum S. M. Smitha (1985). Experimentálně zkoumal, jestli je paměť ovlivněna různým akustickým pozadím (instrumentální hudby a ticho). Předkládaná práce je konceptuální replikací studie S. M. Smitha (1985). Cílem experimentální studie bylo zjistit, zda existuje vztah mezi přítomností a nepřítomností hudby hrající na pozadí …více
Abstract:
The very first study dealing with music-dependent memory was the experiment of S. M. Smith (1985). He was experimentally studying whether memory can be influenced by different acoustic backgrounds (instrumental music and silence). The present study is a conceptual replication of S. M. Smith’s research (1985). The purpose of this experimental study is to find out whether there is a relationship between …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vojtěch Juřík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.