Mgr. Tereza Hrušková

Master's thesis

Hudba a paměť: Vliv poslechu hudby na množství zapamatovaných a následně vybavených slov

Music and memory: Influence of background music on encoding and recall of words
Abstract:
Prvotní studií zkoumající vliv hudby na paměťové procesy byl experimentální výzkum S. M. Smitha (1985). Experimentálně zkoumal, jestli je paměť ovlivněna různým akustickým pozadím (instrumentální hudby a ticho). Předkládaná práce je konceptuální replikací studie S. M. Smitha (1985). Cílem experimentální studie bylo zjistit, zda existuje vztah mezi přítomností a nepřítomností hudby hrající na pozadí …more
Abstract:
The very first study dealing with music-dependent memory was the experiment of S. M. Smith (1985). He was experimentally studying whether memory can be influenced by different acoustic backgrounds (instrumental music and silence). The present study is a conceptual replication of S. M. Smith’s research (1985). The purpose of this experimental study is to find out whether there is a relationship between …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 12. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 1. 2019
  • Supervisor: Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Vojtěch Juřík

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Psychology / Psychology

Theses on a related topic