Muge Salihoglu

Diplomová práce

The Role and Progress of Active Labor Market Policy and Programs in Addressing Youth Unemployment in Turkey During Recent Years

The Role and Progress of Active Labor Market Policy and Programs in Addressing Youth Unemployment in Turkey During Recent Years
Anotace:
Cílem této práce je posoudit silné stránky a možnosti zlepšení Aktivní politiky zaměstnanosti a programů cílených na nezaměstnanost mládeže a problémů souvisejících se zaměstnatelností mladých lidí v Turecku s hlavním zaměřením na vhodnost a efektivitu programů při přechodu ze školy na pracovní trh, zvyšování zaměstnatelnosti mladých lidí a snižování nezaměstnanosti mladých. Práce analyzuje zprávu …více
Abstract:
The aim of this thesis is to assess the strengths and improvement areas of Active Labor Market Policy and programs in addressing youth unemployment and youth employability issues in Turkey with a main focus on appropriateness and effectiveness of the programs in school to work transition, increasing employability of young people and reducing youth unemployment, by analysing the reports of Turkish Employment …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 9. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2020
  • Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
  • Oponent: PhDr. Markéta Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Public and Social Policy and Human Resources / Social Policy and Employment Policy

Práce na příbuzné téma