Muge Salihoglu

Master's thesis

The Role and Progress of Active Labor Market Policy and Programs in Addressing Youth Unemployment in Turkey During Recent Years

The Role and Progress of Active Labor Market Policy and Programs in Addressing Youth Unemployment in Turkey During Recent Years
Abstract:
Cílem této práce je posoudit silné stránky a možnosti zlepšení Aktivní politiky zaměstnanosti a programů cílených na nezaměstnanost mládeže a problémů souvisejících se zaměstnatelností mladých lidí v Turecku s hlavním zaměřením na vhodnost a efektivitu programů při přechodu ze školy na pracovní trh, zvyšování zaměstnatelnosti mladých lidí a snižování nezaměstnanosti mladých. Práce analyzuje zprávu …more
Abstract:
The aim of this thesis is to assess the strengths and improvement areas of Active Labor Market Policy and programs in addressing youth unemployment and youth employability issues in Turkey with a main focus on appropriateness and effectiveness of the programs in school to work transition, increasing employability of young people and reducing youth unemployment, by analysing the reports of Turkish Employment …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 9. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 9. 2020
  • Supervisor: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
  • Reader: PhDr. Markéta Horáková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
Public and Social Policy and Human Resources / Social Policy and Employment Policy

Theses on a related topic