Bc. Petr Kožený

Bakalářská práce

Projekt vybavení výukové dílny pro mechaniky opraváře motorových vozidel technickými a didaktickými prostředky

Project of teaching room equipment for motor vehicles mechanics servicemen using technical and didactic media.
Anotace:
ANOTACE Bakalářská práce podává návrh vybavení výukové dílny pro mechaniky opraváře motorových vozidel technickými a didaktickými prostředky. V praktické části jsou popsány didaktické a technické prostředky, které jsou v současné době důležitým nástrojem zvyšujícím nejen kvalitu práce učitele, ale také pomáhají připravit žáky na jejich budoucí povolání. Zapojením nejmodernější techniky do výuky se …více
Abstract:
ANNOTATION This bachelor work presents a proposal of the equipment for a car mechanic learners´ workroom regarding technical and didactic means. In the practical part there are described didactic and technical means which are very important instruments increasing the teacher´s work quality and also help to prepare trainees for their future careers. The interest of applicants in our craft will increase …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2010
  • Vedoucí: doc. RNDr. PhDr. Mojmír Stojan, CSc.
  • Oponent: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta