Bc. Tomáš Fiala, DiS.

Bakalářská práce

Sexuální a mravnostní trestné činy v České republice

Sexual and moral crimes in the Czech republic
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je přehledné zpracování problematiky sexuálních a mravnostních trestných činů v České republice a návrh na zlepšení činnosti orgánů činných v trestním řízení na základě polostrukturovaných rozhovorů s příslušníky Služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky a dále na základě vlastního pozorování. V rámci teoretické části práce budou rozebrány základní …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to clearly address the issue of sexual and moral crimes in the Czech Republic and to propose improvements to law enforcement agencies based on semi-structured interviews with members of the Criminal Police and Investigation Police of the Czech Republic and on their own observation. The theoretical part of the thesis will analyze the basic concepts, such as the syndrome …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2022
  • Vedoucí: PhDr. Jitka Sekyrová
  • Oponent: PhDr. Dana Míková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní