Bc. Adéla Petřeková

Diplomová práce

Unveiling the Complexity: Interplay between Social Exclusion, Life History Strategies and Belief in Moralizing Gods in the Czech Republic

Unveiling the Complexity: Interplay between Social Exclusion, Life History Strategies and Belief in Moralizing Gods in the Czech Republic
Anotace:
Česká republika se svými etnicky podmíněnými sociálně vyloučenými lokalitami poskytuje jedinečný kontext pro zkoumání komplexní interakce mezi sociálním vyloučením, teorií životní historie (LHT) a vírou v moralizující bohy. Cílem této práce je zaplnit mezeru v akademické literatuře zkoumáním vztahu mezi náboženskými a sociálními změnami optikou LHT, konkrétně se zaměřením na romskou populaci v České …více
Abstract:
The Czech Republic, with its socially excluded localities characterised by ethnicity, has provided a unique context to explore the complex interplay between social exclusion, life history theory (LHT), and belief in moralising gods. This study aims to bridge this gap in the literature by investigating the relationship between religious and social change through the lens of LHT, specifically focusing …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2023
  • Vedoucí: Mgr. Jakub Cigán, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jan Krátký, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Religionistika / Religionistika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.