Bc. Adéla Petřeková

Master's thesis

Unveiling the Complexity: Interplay between Social Exclusion, Life History Strategies and Belief in Moralizing Gods in the Czech Republic

Unveiling the Complexity: Interplay between Social Exclusion, Life History Strategies and Belief in Moralizing Gods in the Czech Republic
Abstract:
Česká republika se svými etnicky podmíněnými sociálně vyloučenými lokalitami poskytuje jedinečný kontext pro zkoumání komplexní interakce mezi sociálním vyloučením, teorií životní historie (LHT) a vírou v moralizující bohy. Cílem této práce je zaplnit mezeru v akademické literatuře zkoumáním vztahu mezi náboženskými a sociálními změnami optikou LHT, konkrétně se zaměřením na romskou populaci v České …more
Abstract:
The Czech Republic, with its socially excluded localities characterised by ethnicity, has provided a unique context to explore the complex interplay between social exclusion, life history theory (LHT), and belief in moralising gods. This study aims to bridge this gap in the literature by investigating the relationship between religious and social change through the lens of LHT, specifically focusing …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2023

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2023
  • Supervisor: Mgr. Jakub Cigán, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Jan Krátký, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Study of Religions - M.A. programme / Study of Religions

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.