Theses 

Mobilní klient pro existující web – Bc. Petr Žďárský

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Petr Žďárský

Bakalářská práce

Mobilní klient pro existující web

Mobile client of an existing web

Anotace: Cílem bakalářské práce je vytvořit mobilní verzi existujícího www projektu serialtracker.cz Krom vytvoření samotné mobilní aplikace za využití HTML5, bude součástí práce také úprava existující www aplikace na www službu, která umožní mobilní aplikaci komunikaci přes REST rozhraní. Student se během práce seznámí s aktuální problematikou webových služeb a návrhu jejich rozhraní a také s programováním tzv. single page aplikací. Hlavním přínosem práce bude vytvořená aplikace.

Abstract: The aim of this bachelor thesis is to create mobile version of existing web project serialtracker.cz. Besides creating the mobile application using HTML5, this work also includes modifying of existing web application to a web service, which will allow the mobile application communicate through the REST interface. Student will learn current issues of web services and their designing and also programming of single page applications. The main contribution of this work will be the created application itself.

Klíčová slova: HTML5, JavaScript, REST, Polymer, ASP .NET MVC, ASP .NET Web API

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Vraný, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://heze.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=30831 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Žďárský, Petr. Mobilní klient pro existující web. Liberec, 2015. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 00:24, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz