Bc. Kristýna Kadlecová

Bakalářská práce

Aspekty utvářející diskurs japonského výtvarného umění v 90. letech 20. století interpretované skrze Superflat art

Aspects forming discourse of Japanese fine art in 1990s interpreted through Superflat art
Anotace:
Práce je zaměřena na japonské výtvarné umění a diskurs o něm, který začal získávat jasnou podobu v průběhu 90. let 20. století. Na docela novém filosoficko-uměleckém směru zvaném Superflat (art), který vytvořil Takashi Murakami na přelomu tisíciletí, je demonstrován přístup k umění jak z hlediska globálního, tak z hlediska lokálního, které mu stojí v opozici. Teorie Superflat je v této práci uplatněna …více
Abstract:
The thesis is focused on Japanese fine art and its discourse, which took firmer shape during 1990s. On a new philosophical and artistic style Superflat, which created Tkashi Murakami at the turn of the millennium, is demonstrated an approach to the art in terms of both global and local, which stand in opposition to each other. Superflat theory is applied in the work as a tool enabling the interpretation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia

Práce na příbuzné téma