Lukáš Hlavatý

Diplomová práce

Vznik Hudební scény Městského divadla Brno

The establishment of The Music Theatre of Brno City Theatre
Anotace:
Hlavní bod mé diplomové práce je vznik Hudební scény Městského divadla Brno. Práce se soustředí na stavbu budovy divadla, její technické vybavení a především důvody vzniku. Zabývá se také vztahem autorské dvojice režiséra a libretisty Stanislava Moši a skladatele Zdenka Merty na vývoj Hudební scény Městského divadla Brno v souvislosti s jejich tvorbou.
Abstract:
The main point of my diploma thesis is the origin of the Music Stage of the Brno City Theater. The thesis focuses on the construction of the theater building, its technical equipment and especially the reasons for its creation. It also research the relationship between the author duo of director and librettist Stanislav Moša and composer Zdenek Merta on the evolution of the Music Stage of the Brno …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: MgA. Jan Šotkovský, Ph.D., Mgr. Miroslav Ondra
  • Oponent: Mgr. Petr Svozílek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/wiuen/