Julie FILIPOVIČOVÁ

Bachelor's thesis

Standard a substandard v jazyce médií

Standard and substandard in the language of media
Abstract:
Má bakalářská práce se zaměřuje na ruský jazyk v médiích, zejména na standard a substandard v jazyce médií. Nejprve se práce věnuje rozdělení ruského jazyka (diferenciace a stratifikace) a popisuje co je standard a co patří do substandardu. Cílem je zjistit vliv jazyka médií na současný ruský jazyk, a v jakém množství používají ruská média nářečí, slang a hovorový jazyk.
Abstract:
My bachelor thesis focuses on Russian language in media, on standard and substandard in the language of media. At first, bachelor thesis deals with the division of the Russian language (differentiation and stratification) and describes what is standard and what belongs to substandard. The aim is to find out the influence of media´s language on the contemporary Russian language, and in what quantities …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PhDr. Lilia Nazarenko, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

FILIPOVIČOVÁ, Julie. Standard a substandard v jazyce médií. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Philology / Business Russian

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.